اگر نمایش دهنده هستید!

درآمد هر کلیک برای سایت و وبلاگ های نمایش دهنده تبلیغات چقدر است؟

در حال حاضر درآمد حاصل از انجام هر کلیک صحیح و قابل قبول 45 تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه هر کلیک برای نمایش از اول بهمن ماه به 30 تومان تغییر داده شد لینک خبراگر آگهی دهنده هستید!

قیمت گذاری کلیک ها برای آگهی دهنده چگونه محاسبه می شود؟

هزینه هر کلیک عادی     : از 55 تومان الی  80 تومان متغییر براساس پیکج خرید شده
هزینه هر کلیک هدفمند  : از 70 تومان الی 100 تومان متغییر براساس پکیج خرید شده


جدول پکیج های پیشنهادی شبکه تبلیغاتی جهان ادز

- جهت ثبت تعرفه های تشویقی به حساب کاربری خود وارد شده و به منوی شارژ آگهی مراجعه فرمایید


مشاوره:476261-021