- خواهشمندیم هر سایت یا وبلاگ را به صورت کاملا مجزا ثبت و کد مربوطه را دریافت نمایید.
-شبکه تبلیغاتی جهان ادز به لینک ارسالی حساس بوده و در صورتی که کلیکهای ارسالی از سایتی غیر از سایت ثبت شده باشد کلیک مورد نظر به هیچ عنوان شمارش نخواهد شد.
- هرگونه دست کاری در کدهای دریافتی تخلف محسوب شده و اکانت کاربری بدون اخطار مسدود و مبالغ بلوکه می گردد

مشاوره:476261-021