در جهت جذب تبلیغات بیشتر و بهتر ؛پکیج های تشویقی به سیستم اضافه شد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی (هزینه ها ) مراجعه فرمایید
http://www.jahanads.com/index.php/pages/fee
مشاوره:476261-021